PHOTOS

Taiwan

_DOU4297.jpg

現場照片集 / photographs

12/24 opening day

用照片紀錄開展第一天的種種相遇

Musicians : Rayna Chou, Jung-Hsuan Ko, Xiao-Fan Liu, Shiuan Chang, Jean Huang, Hsiao-Hsuan Sharen Huang, Yun Ling Chien.

Special interviewer : Eleanore Chen

Photographer : Chia-Ying Yang

12/25 xmas day

溫暖的聖誕節是展覽第二天

Musicians : Rayna Chou, Xiao-Fan Liu, Ivan Linn, Harry Chang, Jimmy Wang

Special interviewer : YuTing Huang

Photographers : Yi-Xun Liu, Michelle Wu, Ryan S Chou

1/1 new years day (encore performance day)

新年第一天從音樂開始

Musicians  : Rayna Chou, Shiuan Chang, Jean huang, Xiao-Fan Liu

Photographer : Chia-Ying Yang


Boston and Cambridge

9951A6C5-8760-4412-8B5B-E3982EDA4E3A.JPG